בירורים והזמנות גם בטל. 02-6717278
לשים לב, הזמנה בוצע רק אחרי קבלת אישור למייל מיידי !!! בסגירת ההזמנה

צלחות צבעוני עגול

נייר מוסדי

תבניות אלומניום אמריקאי

חומרי ניקוי