בירורים והזמנות גם בטל. 02-6717278
                                                                        לשים לב, הזמנה בוצע רק אחרי קבלת אישור למייל מיידי !!! בסגירת ההזמנה  

צלחות צבעוני עגול

נייר מוסדי

תבניות אלומניום אמריקאי

חומרי ניקוי